Ing. Libor Tkáč

Úvod

Ing. Libor Tkáč

Jsem autorizovaným inženýrem v oboru Pozemní stavby a držitelem Osvědčení k činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

Od r. 1992 jsem registrován jako podnikatel dle živnostenského zákona a zabývám se především řešením a vedením projektů ve stavebnictví.

 

Klíčové hodnoty, na kterých je moje podnikání založeno:

1. Důvěra

Vzájemná důvěra umožní vytvořit nejlepší řešení pro všechny zúčastněné strany.
Pod pojmem důvěra si představuji spojení všeobecně uznávaných hodnot v podnikání jako jsou poctivost, kvalita, spolehlivost, dokonalost, zákaznický servis, péče o lidi a inovace.

2. Spokojenost

Spokojenost podporuje motivaci.
Snažím se o spokojenost všech zúčastněných stran, partnerů a zaměstnanců z různých hledisek, jako jsou odpovídající finanční a materiálová ohodnocení, podpora seberealizace a vzdělávání a pocitu smysluplnosti a významnosti.

3. Respekt k individualitě

Individuální přístup stavím nad obecná řešení. 
Naslouchám, snažím se porozumět a najít nejlepší řešení pro všechny zúčastněné strany.

4. Budoucnost

Pod pojmem „budoucnost“ si představuji příznivý rozvoj člověka i přírody. 
Pojem „budoucnost“ pro mě znamená podstatný smysl moji činnosti.